تفسیر قطره قرآن کریم

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:حجه الاسلام قرائتی
 • تعداد کاربران:52356
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

تفسیر قطره ای قرآن کریم از سلسله دروس تفسیری حجت الاسلام قرائتی می باشد که در 7 جلسه به مباحث مرتبط با ماه مبارک رمضان پرداخته است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - برکات روزه
 • جلسه دوم - حکم روزه مریض، مسافر، سالمند
 • جلسه سوم - ارزش رمضان، نزول قرآن
 • جلسه چهارم - شب قدر، شب نزول قرآن
 • جلسه پنجم - اهمیت و منزلت شب قدر در قرآن
 • جلسه ششم - جایگاه فرشتگان از منظر قرآن
 • جلسه هفتم - تحدی و مبارزه طلبی برای قرآن آوردن
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما