چگونه نماز خوب بخوانیم؟

معارف و علوم قرآنی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

داستان این دوره:

این درس توسط استاد علیرضا پناهیاندر3جلسه تهیه گردیده و به موضوع چگونکی نماز خوب خواندن می‌پردازد

در این درس استاد با پرداختن به جایگاه نماز خوب خواندن و انواع نماز سعی دارد تا فراگیر را با نماز بیشتر آشنا کند و کیفیت نماز را بیافزاید.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: آداب نماز و لذت بردن از آن
  • جلسه دوم: اهمیت نماز
  • جلسه سوم: چگونه نماز خوب بخوانیم
  • صدور گواهی نامه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما