آشنائی با‌ دکترین مهدویت-اول

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:36558
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس با تلاش جمعی از اساتید در 8 جلسه تهیه گردیده است در این آموزش به مسئله مهدویت و مباحث پیرامون آن و لزوم توجه به مهدویت همگام با توجه غرب به آن می پردازد و در ادامه به بررسی شبهاتی در مورد قیام قبل از ظهور پرداخته می‌شود.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: مهدویت و هویت دینی
 • جلسه دوم: آشنائی با جریانات منتقد مدرنیته
 • جلسه سوم: مفهوم آخرالزمان و مهدویت
 • جلسه چهارم: لزوم توجه به موضوع مهدویت همگام با توجه غرب به آن
 • جلسه پنجم: بررسی شبهه قیام‌های قبل از ظهور
 • جلسه ششم: ادامه بررسی شبهه قیام‌های قبل از ظهور
 • جلسه هفتم: بررسی روایی و سندی ادله عدم قیام قبل از ظهور
 • جلسه هشتم: آشنائی با روایات عدم نفی قیام‌های حق طلبانه
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما