تکنیک های عملیات روانی و نبرد رسانه ای

هنر و رسانه

 • استاد:حسن عباسی
 • تعداد کاربران:21851
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

امروز عملیات روانی یکی از شیوه های نوین جنگ نرم است که بسیاری از کشورها برای دستیابی به اهداف خود از آن استفاده می کنند، چرا که این شیوه در عین اثرگذاری، کم هزینه ترین ابزاری است که با تاثیرگذاری بر فکر و اندیشه ی مخاطب به تغییر رفتار آن ها منجر می شود.با رشد و گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و تسهیل دسترسی به این وسایل، کاربرد عملیات روانی بیشتر شده است که می توان به شیوه بهره گیری گروه تروریستی داعش از این ابزار اشاره کرد که با نشان دادن صحنه های سر بریدن سربازان و نظامیان سوری و عراقی باعث ایجاد وحشت در بین آنان شده به طوری که اوایل هجوم به شهرها بسیاری از نظامیان برای حفظ جانشان پا به فرار گذاشتند و تعدادی ادوات نظامی بدون مقاومت به دست داعش افتاد.حال با توجه به موضوع مطرح‌شده و شکل‌گیری امپراطوری‌های رسانه‌ای در دهه‌های اخیر لازم است تا کنشگران فضای مجازی با تاکتیک‌ها و تکنیک‌های عملیات روانی آشنا شده و در راستای خنثی‌سازی آن عمل نمایند.در این درس استاد حسن عباسی در چهار جلسه به‌ صورت کاربردی به رویکردها و تکنیک‌های عملیات روانی نظام سلطه و نحوه‌ی مقابله با جریانات رسانه‌ای غربی می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - دکترین دفاع نامتقارن
 • جلسه دوم - استراتژی تاکتیک های عملیات روانی
 • جلسه سوم - تکنیک های عملیات روانی
 • جلسه چهارم - مصادیق و کاربردهای عملیات روانی
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما