ولایت فقیه و مجلس در قانون اساسی

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام محمد جواد ارسطا در 8 جلسه به قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازد در این بخش از درس آشنایی با میثاق ملی، استاد به مبانی فقهی و حقوقی برخی مسائل مهم در بندهای مختلف قانون اساسی؛ حق حاکمیت، ولایت فقیه و رهبری، تفکیک قوا و ... پرداخته و شرح و توضیحی برای هرکدام خواهد آورد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: بررسی حق حاکمیت ملّت در قانون اساسی
  • جلسه دوم: معنای ولایت مطلقه فقیه
  • جلسه سوم: ولایت در امور عمومی و خصوصی
  • جلسه چهارم: تاریخچه و قدمت نظریه ولایت فقیه
  • جلسه پنجم: اختیارات ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی
  • جلسه ششم: قوه مقننه و اختیارات در قانون‌گذاری
  • جلسه هفتم: اقسام همه‌پرسی و نقش آن در قانون‌گذاری
  • آزمون نهایی و دربافت گواهینامه
  • .

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما