تفسیر آیت‌الکرسی

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر مهدی فانی
 • تعداد کاربران:112916
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر فانی در 4 جلسه به تفسیر آیت الکرسی می‌پردازد

آیه 255 سوره بقره، به همراه دو آیه بعدی این سوره، آیت الکرسی نام گذاری شده است. آیت الکرسی از آیات مهم قرآن و شامل اصول اعتقادی می باشد، که در روایات و اخبار، ضمن تا کید بر اهمیت آن آثار و برکاتی فراوانی نیز برای آن بیان شده است. دکتر فانی در این درس تفسیر کوتاهی از این آیات ارائه کرده است. علت نام گذاری این آیه، مسئله شفاعت، عروه الوثقی، ولایت الله و ولایت طاغوت از جمله مباحثی است که در این درس به آن پرداخته شده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: صفات الهی در آیت الکرسی
 • جلسه دوم: مسئله شفاعت در آیت الکرسی
 • جلسه سوم: عروه الوثقی ریسمان نا گسستنی
 • جلسه چهارم: ولایت الهی و ولایت شیطان
 • آزمون پایانی و دریافت گواهی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما