قوای قضائیه و مقننه در قانون اساسی

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام محمد جواد ارسطا در 8 جلسه به قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازد در ادامه بخش پیشِ درس آشنایی با میثاق ملی، استاد به مبانی فقهی و حقوقی برخی مسائل مهم در بندهای مختلف قانون اساسی؛ حیطه اختیارات قوه قضائیه، ساختار و وظایف محوله قوه مقننه و ارتباط قوه مقننه با قوه مجریه پرداخته و شرح و توضیحی برای هرکدام آورده است

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: قوه قضائیه و اختیارات در قضاوت
  • جلسه دوم: انتخابات و حق مردم در تعیین نمایندگان
  • جلسه سوم: مجلس شورای اسلامی، انتخابات، تعداد نمایندگان
  • جلسه چهارم: توضیح اصطلاحات: طرح، لایحه، آیین نامه مصوب داخلی، نصاب خاص
  • جلسه پنجم: سوگند نمایندگان مجلس، توقف اضطراری انتخابات
  • جلسه ششم: مذاکرات علنی مجلس و ارتباط قوه مجریه و مقننه
  • جلسه هفتم: اختیارات و صلاحیت نمایندگان مجلس
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه
  • .

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما