نگاه تاریخی به دین مسیحیت

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر امیر خواص
 • تعداد کاربران:40897
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر امیر خواص در 8 جلسه به مبانی اندیشه اسلامی می پردازد دراین آموزش استاد به چگونگی تشکیل کنیسه‌ها، پیدایش تلمود، ولادت حضرت عیسی (ع)، دشمنی رهبران یهودی با حضرت عیسی (ع)، آشنایی با اناجیل، فرقه و آیین مسیحیت و همینطور تثلیث در آیین هندو و مصر باستان خواهد پرداخت.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: چگونگی تشکیل کنیسه ها
 • جلسه دوم: چگونگی پیدایش تلمود
 • جلسه سوم: ولادت حضرت عیسی، دشمنی رهبران یهودی با حضرت عیسی(علیه السلام)
 • جلسه چهارم: آشنایی با کتاب مقدس مسیحیان
 • جلسه پنجم: انجیل مرقس، متا، لوقا، یوحنا
 • جلسه ششم: انجیل مرقس، متا، لوقا، یوحنا
 • جلسه هفتم: آشنایی با آیین های هفت گانه مسیحیان
 • جلسه هشتم: تثلیث در آیین هندو و مصر باستان
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما