اسلام و هرمنوتیک

معارف و علوم قرآنی,معرفت شناسی سطح 3

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 5 جلسه به اسلام شناسی در کلام جدید می پردازد در این درس با منطق فهم زبان اسلام ، هرمنوتیک و اشکالات مختلف دراین بحث و جامعیت مکانی، زمانی دین اسلام پرداخته خواهد شد.

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما