کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)- بخش دوم

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:40829
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید و پژوهشگران در 5 جلسه تهیه شده است. دراین درس به طرح دیدگاه‌های مختلف در مورد صفات خدا راه‌های شناخت صفات خدا و معانی هریک از صفات خدا پرداخته و همینطور سیر آفاق و انفس و مسئله شر و مسئله توحید و اهمیت معاد نیز آموزش داده خواهد شد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : صفات خداوند، راه‌های شناخت صفات خدا
 • جلسه دوم : صفات ثبوتی و سلبی، صفات ذاتی و فعلی
 • جلسه سوم : مسأله شرور
 • جلسه چهارم: مسأله توحید، توسل، تبرک، نماز
 • جلسه پنجم: اهمیت معاد، راه رسیدن به بهشت و جهنم
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما