فرازهائی از تاریخ پیامبر اسلام (ص) - بخش دوم

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام اسکندری در 5 جلسه بیان گردیده مطالعه زندگی پر فراز و نشیب پیامبر گرامی اسلام که بهترین اسوه و الگو و به بیان قرآن کریم اسوه حسنه می باشد بسیار جالب و قابل تامل است. درس "فراز هایی از تاریخ پیامبر اسلام 2" سعی دارد به طور اختصار به هجرت پیامبر به مدینه و پیمان نامه با یهودیان، ماجرای ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا (س)، جنگ احد، خندق، فتنه یهودیان بنی قریظه، ماجرای صلح حدیبیه، حجه الوداع، غدیر خم و رحلت پیامبر بپردازد و دانش پذیر را با این بخش از تاریخ آشنا سازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: هجرت پیامبر به مدینه و پیمان‌نامه با یهودیان
  • جلسه دوم: ماجرای ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما
  • جلسه سوم: جنگ احد، خندق، فتنه یهودیان بنی‌قریظه
  • جلسه چهارم: ماجرای صلح حدیبیه
  • جلسه پنجم: حجت الوداع، غدیر خم، رحلت پیامبر (ص)
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما