تاریخ زندگی امامین حسنین(علیهماالسلام)

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام اسکندری در 7 جلسه بیان گردیده تاریخ زندگانی ائمه پر است از مطالب درس آموز و تاثیر گذار در زندگی بشریت و بی شک مطالعه تاریخ زندگانی امامان برای تمامی اقشار مفید و حتی ضروری است. درس درس " آشنایی با تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین (علیهما السلام)" قصد دارد تا دانش پذیران را با گوشه‌ای از زندگانی این دو امام همام بیشتر آشنا کند. مطالبی که در این درس عنوان میشود عبارت است از : آیاتی از قرآن در شان امام حسن (ع)، پذیرش صلح از طرف امام حسن (ع)، دوران امامت امام حسین (ع)، خروج امام حسین (ع) علیه حکومت یزید تا شب عاشورا

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: آیاتی از قرآن در شان امام حسن علیه السلام
  • جلسه دوم: پذیرش صلح از طرف امام حسن علیه السلام و کنار رفتن به نفع معاویه
  • جلسه سوم: آشنائی مختصر با تاریخ امام حسن(علیه السلام)
  • جلسه چهارم: امام حسین(علیه السلام) در همه حوادث کنار امیرمؤمنان(علیه السلام)
  • جلسه پنجم: دوران امامت امام حسین علیه السلام
  • جلسه ششم: خروج امام حسین(علیه السلام) علیه حکومت یزید تا شب عاشورا
  • جلسه هفتم: حوادث روز تاریخی عاشورا
  • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما