جریان‌شناسی احزاب سیاسی ایران

فرهنگ و سیاست

 • استاد:محسن دیباجی
 • تعداد کاربران:33335
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر سید محسن دیباجی در 7 جلسه به جریان شناسی احزاب سیاسی ایران می‌پردازد. در ارائه این پژوهش استاد با بیان تعریف و علل شکل‌گیری احزاب و سپس نظر امام (ره) در مورد احزاب به جریان شناسی سیاسی احزاب ایران، نحوه تشکیل، انشعاب و فروپاشی آنها از زمان تشکیل حزب توده تاکنون پرداخته‌اند

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: چیستی حزب، علل شکل‌گیری حزب، نظر امام خمینی درباره احزاب
 • جلسه دوم: چگونگی تشکیل حزب توده، حزب کمونیست، جبهه ملی
 • جلسه سوم: سرنگونی دولت مصدق، فروپاشی جبهه ملی، شکل‌گیری نهضت آزادی
 • جلسه چهارم: شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق، بیوگرافی مسعود رجوی، تشکیل انجمن حجتیه
 • جلسه پنجم: پیدایش جامعه روحانیت مبارز، انشعاب جامعه روحانیون مبارز، جناح اصلاح طلب
 • جلسه ششم: از کارگزاران سازندگی تا تشکیل حزب مشارکت ایران اسلامی
 • جلسه هفتم: اصولگرایی، تعریف اصولگرایی از دیدگاه رهبری، تشکیل جبهه پایداری
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما