آشنائی با جریان نوظهور سلفی‌گری

فرهنگ و سیاست

 • استاد:دکتر مهدی فرمانیان
 • تعداد کاربران:68600
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام مهدی فرمانیان در 4 جلسه به تفکر و جریان سلفی می پردازد سلفی گری جریانی است با تفکری خاص، که به افرادی چون ابن تیمیه و بعد از آن به محمد ابن عبد الوهاب باز می گردد. حجت الاسلام فرمانیان با معرفی این جریان و ریشه های تاریخی آن به دنباله های امروزی آن پرداخته و تفاوت های جریان سلفی تقریبی "اخوان المسلمین" با سلفی جهادی "القاعده" را بیان می دارد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: مباحث مقدماتی و تاریخ تفکر سلفی‌گری
 • جلسه دوم:آشنائی با محمد بن عبدالوهاب
 • جلسه سوم:آشنائی با مکتب دیوبندیه
 • جلسه چهارم: آشنائی با جریان سلفی تقریبی اخوان المسلمین و سلفی جهادی القاعده
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما