ناگفته‌هایی ازتاریخ اسلام

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر دزفولی
 • تعداد کاربران:36791
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

درس "ناگفته‌های تاریخ صدر اسلام" در 4 بخش توسط دکتر دزفولی تدریس گردیده. این بخش در 7 جلسه به عناوین ذیل می‌پردازد در این درس استاد با شروع از تاریخ پیامبران به مسئله جانشینی و دوران بعد از پیامبران پرداخته و در ادامه به انحرافاتی که توسط معاویه، کعب الحبار، خرافات و اسرائیلیات وارد در معارف اسلامی شده می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: داستان حضرت آدم(علیه السلام)
 • جلسه دوم: علل فرستاده شدن پیامبران متعدد
 • جلسه سوم: ائمه؛ جانشینان پیامبر وحافظان قرآن و حدیث
 • جلسه چهارم: کعب الاحبار یهودی و تفسیر قرآن، امام صادق و تفسیر قرآن
 • جلسه پنجم: خرافات و اسرائیلیات وارد شده به معارف اسلامی
 • جلسه ششم: برخورد معاویه با حدیث و دشمنی با علی (علیه السلام)
 • جلسه هفتم: قرآن و تهدید شدید فاش کنندگان رازهای پیامبر (ص)
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما