آموزه هائی از تاریخ اسلام و سیره -بخش اول

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:5318
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر محمد نصیری در 8 جلسه بیان گردیده با توجه به اهمیت مطالعه تاریخ مخصوصا مطالعه تاریخ اسلام درس "آموزه‌هایی از تاریخ اسلام و سیره" به تعریف و اقسام تاریخ، اصول و قواعد نگارش تاریخ و همچنین به بررسی جهان در زمان بعثت نبی مکرم اسلام خواهد پرداخت.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : تعریف، اقسام، فلسفه تاریخ
 • جلسه دوم : اصول و قواعد تاریخ‌نگاری اسلامی
 • جلسه سوم : جزیره العرب در آستانه بعثت
 • جلسه چهارم: جاهلیت عرب، امپراطوری ساسانی، امپراطوری روم
 • جلسه پنجم: ولادت، بعثت و دعوت حضرت محمد(ص)
 • جلسه ششم: دعوت عمومی در مکه و زمینه‌های هجرت به مدینه
 • جلسه هفتم: تاریخ پیامبر اسلام، هجرت و حکومت
 • جلسه هشتم: وقایع مهم از هجرت تا رحلت پیامبر
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما