واجب فراموش شده

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

«واجبِ فراموش‌شده درسی است که به آشنایی با مسأله امر به معروف و نهی از منکر» پرداخته است. این درس با هدف آموزش مسائل و واکاوی ابعاد مختلف این فریضه بزرگ الهی و ارتباط عمیق آن با نهضت تاریخی حضرت امام حسین (علیه السلام) ارائه گردیده است.

سرفصل و جلسات:

  • امر به معروف و نهي از منكر؛ اصل دين يا فرع دين؟
  • چیستی و شرایط امر به معروف و نهي از منكر
  • چگونه امر به معروف و نهي از منكر کنیم؟
  • امر به معروف و نهي از منكر موثر است اگر اینگونه باشد
  • آشنایی با راهکارها و قوانین امر به معروف و نهي از منكر
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما