مهارتهای سازگاری و رفتاری‌درخانواده

مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

 • استاد:دکترمحمود برجعلی
 • تعداد کاربران:112251
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر محمود برجعلی در 9 جلسه به مهارت‌های زندگی در خانواده می‌پردازد خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط‌ها می‌تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد.درس "مهارت های سازگاری، عاطفی و رفتاری در خانواده" به راهکارهای تحکیم خانواده و ویژگی‌های خانواده موفق می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: ویژگی های خانواده موفق
 • جلسه دوم: ادامه بحث مؤلفه‌های خانواده موفق
 • جلسه سوم: شيوه‌هاي برقراري ارتباط همسران
 • جلسه چهارم: مهارت‌های سازگاری عاطفی و رفتاری1
 • جلسه پنجم: مهارت‌های سازگاری، عاطفی و رفتاری2
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما