مروری بر عملکرد دولت پهلوی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:31717
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر خسرو معتضد- جهان بزرگی-سرهنگ عسگری بصورت مستند به موضوعاتی همچون سیاست خارجه دولت پهلوی، تمامیت ارضی ایران، جدایی بحرین، بررسی ساواک از شروع شکلگیری تا عملکرد آن و همچنین ارتش و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - موضوع: میهن دوستی و سیاست خارجی پهلوی
 • جلسه دوم- موضوع: تمامیت ارضی پهلوی (جدایی بحرین)
 • جلسه سوم- موضوع: ارتش در دوران پهلوی
 • جلسه چهارم- موضوع: نقش ارتش تحولات انقلاب اسلامی
 • جلسه پنجم - موضوع: ساواک در دوران پهلوی
 • جلسه ششم- موضوع: جنایات ساواک
 • جلسه هفتم- موضوع: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
 • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما