شرح خطبه متقین نهج البلاغه -اول

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر مهدی فانی
 • تعداد کاربران:20319
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر مهدی فانی در 6 جلسه به شرح خطبه متقین می‌پردازد این محتوا به کتاب شریف نهج‌البلاغه و مؤلف آن، بررسی متن خطبه همام و شأن صدور آن همچنین سیمای متقین، اعتدال در زندگی، کنترل چشم و گوش و استفاده از آنها در جهت کسب علم نافع در نهج‌البلاغه می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:آشنائی با کتاب نهج البلاغه و مولف آن
 • جلسه دوم: آشنائی با متن خطبه متقین
 • جلسه سوم: سیمای متقین در نهج البلاغه
 • جلسه چهارم: کلام متقین ،کم گوئی و گزیده گوئی
 • جلسه پنجم: رعایت اعتدال در زندگی
 • جلسه ششم: کنترل چشم و گوش و استفاده از آنها در کسب علم نافع
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما