شرح خطبه متقین نهج البلاغه -دوم

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:دکتر مهدی فانی
 • تعداد کاربران:13640
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس دکتر مهدی فانی در 6 جلسه به شرح خطبه متقین می‌پردازد دراین درس استاد می خواهد نگاه متقین به خالق، آیات الهی، علم و دانش، بهره‌برداری اندک آنان از دنیا و زخارف آن و خضوع و خشوع ایشان را بررسی نماید.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: عظمت خالق در نگاه متقین
 • جلسه دوم: بهره بندی اندک از دنیا ،سیاست متقین
 • جلسه سوم: تجارت پر سود متقین
 • جلسه چهارم: توجه به آیات الهی
 • جلسه پنجم: جایگاه علم و معرفت در نزد متقین
 • جلسه ششم: خضوع و خشوع متقین
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما