محسن موسوی بلده

3 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

استاد سید محسن موسوى بلده۱۹ شهریور ماه۱۳۳۲ شمسى در شهر تهران در خانواده اي مذهبي دیده به جهان گشود. استاد موسوى علاوه بر والدینش از استادش وطنى بعنوان کسى که نقش تعیین کننده در پرورش قرآنى او داشته یاد مى کند .سید محسن موسوى در مراحل مختلف آموزش و فراگیرى قرآن از محضر اساتیدى چون استاد محمد تقى مروت بهره گرفت و علم تجوید را نزد او فرا گرفت. استاد سید محسن موسوى در ابتدا به سبک استاد مرحوم عبدالباسط تلاوت مى کرد پس از آن از سال۱۳۴۸ تا به تلاوتهاى مرحوم على البنّاء علاقه مند شد و به سبک او روى آورد . استاد سید محسن موسوى بلده از جمله قاریانى است که اگر چه مدتهاى مدید از تلاوت قاریان برجسته اى چون مرحوم عبدالباسط، مرحوم منشاوى، احمد شبیب و عبدالعزیز حسان بهره ها گرفتن هرگز به تقلید محض توجه نداشت و همواره سعى مى کرد سبک این اساتید برجسته را اقتباس کند . ایشان در همین زمینه به قاریان قرآن سفارش مى کنند که در آغاز کار از استادى مشخص شروع کنند، نوارهاى این استاد را آنقدر بشنوند و تقلید کنند تا زیر ساخت قوى براى نحو بدست آید پس از آن در دومین مرحله از استادى دیگر چند نوار تقلید شود تا به تدریج امر تلفیق در سبکها تلاوت بدست . ایشان همچنین به قاریان قرآنى سفارش مى کنند که از تمرکز بر تجوید و صوت و لحن در ابتداى کار باید پرهیز کنند و تنها باید به مفهوم و معناى آیه پرداخت

سوابق استاد


ارتباط با ما