دکتر سیداحمد سادات

2 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما: www.drsadat.ir

درباره استاد:

دکتر سید احمد سادات از متخصصین زبان عربی و رسانه ای کشور است. وی مدیریت شبکه تلویزیونی العالم را در کارنامه خوددارد.

سوابق استاد














ارتباط با ما