دکتر منوچهر محمدی

2 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما: prof-mohammadi.ir

درباره استاد:

دکتر منوچهر محمدی از اساتید برجسته علوم سیاسی در کشور است. وی مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه تهران اخذ کرده و مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی خود را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته است سپس برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شده و از دانشگاه ویسکانسین در شهر مدیسون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دکترای خود را در رشته مطالعات بین الملل از دانشگاه کارولینای جنوبی در شهر کلمبیا آمریکا اخد کرده است.

سوابق استاد


ارتباط با ما