حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم

4 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

رضا حاج ابراهیم رئیس گروه معارف و عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی  لیسانس مهندسی شیمی خود را از دانشگاه شریف و دکترای فلسفه خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است،

سوابق استاد


ارتباط با ما