دکتر حمید حبشی

6 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

دكتر حبشي از روانشناسان و مشاوران خانوداه بنام در كشور است كه در مواردي همچون روابط زن و مرد، خانواده، مديريت خانواده و ازدواج سخنراني مي كند و مشاوره مي دهد.

سوابق استاد


ارتباط با ما