دکتر حشمت الله قنبری

1 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

دکتر حشمت الله قنبری همدانی استاد دانشگاه و  پژوهشگر تاریخ اسلام از استادان و چهره های شناخته شده تاریخ اسلام می باشد. از این استاد دانشگاه سخنرانی های فراوانی درباره تاریخ اسلام ایراد گردیده است. تسلط این پژوهشگر در  تاریخ اسلام موجب گردیده است تا به یکی از چهره های علمی شناخته شده در میان مردم شناخته شود. 

سوابق استاد


ارتباط با ما