وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 ضیافت رمضان(دوره های اختصاصی برای همه ) همه مخاطبان
2 بصیرت حسینی (ویژه دانشجویان، استادان، کارکنان دانشگاه و خانواده هایشان و ...) همه مخاطبان
3 سال اولی ها دانشجویان  • خوشحالیم که میزبان 11دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه آزاد اسلامی رودهن هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما