وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 فجر فاطمی کارمندان  • خوشحالیم که میزبان 82دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما