وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 دوره آموزشی آرمان (تابستان 97 ویژه اعضا) همه مخاطبان
2 دوره فصل نو (ویژه دانشجویان جدیدالورود) دانشجویان
3 دوره آموزشی پژوهان (ارشد 97) دانشجویان
4 ضمیمه فرهنگی دوره هوش مالی همه مخاطبان
5 دوره آموزشی کارمندان(پاییز97) همه مخاطبان  • خوشحالیم که میزبان 833دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی شیراز هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما