وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 دوره آموزشی آرمان ( بسیج دانشجویی ) همه مخاطبان
2 دوره آموزشی عمار همه مخاطبان
3 جشنواره چله سرو همه مخاطبان
4 نسیم رحمت (استادان و کارکنان) همه مخاطبان
5 نسیم رحمت (دانشجویان) همه مخاطبان  • خوشحالیم که میزبان 837دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی شیراز هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما