وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 انسان 250ساله همه مخاطبان  • خوشحالیم که میزبان 171دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه فنی حرفه ای شهید شمسی پور هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما