وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 سومین دوره مسابقات بهشت رمضان کارمندان
2 چهارمین دوره اموزشی بهشت رمضان ویژه همکاران اساتید و خانواده ها همه مخاطبان
  • خوشحالیم که میزبان 563دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه مهاجر هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما