وارد شوید و یا به ما بپیوندید

اخبار و اطلاع رسانی

دوره ها و مسابقات مرکز

ردیف نام دوره ویژه
1 زندگی هدفمند مثبت اندیشی کارمندان
2 مسائل اقتصادی وتربیتی در خانواده کارمندان
3 مهارتهای خوداگاهی کارمندان
4 نشانی بهشت دانشجویان
5 چگونه یک نماز خوب بخوانم دانشجویان  • خوشحالیم که میزبان 268دانشپذیر و استاد از دانشگاه سامانه آموزش مجازی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستیم
  • شما هم دعوتید
راهنمای این صفحه ارتباط با ما