پرسش های متداول


Random Name

Bass player

Loves math

Member since 2005

دوره های آموزشی


Random Name

دوره های دینی - معرفتی

دوره های فرهنگی

دوره های مهارتی

دوره های اختصاصی شما

در این بخش شما به دوره هایی که به طور اختصاصی برای شما طراحی شده است دسترسی خواهید داشت. این دوره ها ممکن تکدرس یا چند درس در خود داشته باشند. پس از ورود به دوره به شرایط دوره توجه کنید و با این رویکرد دروس را بگذرانید.

Paris

اندیشه اسلامی2-بهداشت محیط96(استاد حمیدوند)

Paris

اندیشه اسلامی1-هوشبری96 (استادحمیدوند)

Paris

دانش خانواده-پزشکی-16-14(استاد واحدی زاده)

Paris

دانش خانواده و جمعیت(استاد خدامرادی)

Paris

تفسیر موضوعی قرآن کریم(استاد انور)

Paris

تفسیر موضوعی قرآن کریم(استادحسین زاده)

Paris

تفسیر موضوعی نهج البلاغه(استادحسین زاده)

Paris

اندیشه اسلامی1-پرستاری(استاد علی نسب)

Paris

دانش خانواده و جمعیت (استاد علیپور)

Paris

انقلاب اسلامی ایران(استاد رعنایی)

Paris

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام(استاد پناهی)

Paris

تاریخ تحلیلی صدراسلام(استاد پناهی)

Paris

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام(استاد بهراد اسدی)

Paris

تاریخ تحلیلی صدراسلام(استاد بهراد اسدی)

Paris

انقلاب اسلامی ایران(استاد بهراد اسدی)

Paris

دانش خانواده و جمعیت (استاد اسماعیلی)

Paris

دانش خانواده و جمعیت (استاد رجب نژاد)

Paris

اندیشه اسلامی2-داروسازی95(استاد معاضدی عالی)

Paris

اخلاق اسلامی-پردیس-16-14(استاد واحدی زاده)

Paris

اندیشه اسلا می 2-بهداشت-10-8(استاد واحدی زاده)

Paris

تفسیر موضوعی قرآن(استاد حمیدوند)

Paris

اندیشه اسلامی2-دندانپزشکی96(استاد معاضدی عالی)

Paris

اندیشه اسلامی1-رادیولوژی96 (استادحمیدوند)

Paris

انقلاب اسلامی-دندانپزشکی-16-14(استاد واحدی زاده)

Paris

اندیشه اسلامی1-پزشکی96 (استادحمیدوند)

Paris

اندیشه اسلامی1-علوم آزمایشگاهی96 (استادحمیدوند)

Paris

اندیشه اسلامی1-HIT96 (استادحمیدوند)

Paris

اندیشه اسلامی1-داروسازی96 (استادحمیدوند)

Paris

اندیشه اسلامی1-بهداشت عمومی96 (استادحمیدوند)

Paris

اندیشه اسلامی2-فناوری اطلاعات95(استاد معاضدی عالی)

Paris

اندیشه اسلامی2-پزشکی95-پردیس(استاد معاضدی عالی)

Paris

اندیشه اسلامی2-بهداشت عمومی96(استاد معاضدی عالی)

Paris

تاریخ تحلیلی صدراسلام(استاد واحدی زاده)

Paris

دانش خانواده و جمعیت(استاد حافظی)

Paris

انقلاب اسلامی ایران(استاد رعنایی)

Paris

تاریخ تحلیلی صدر اسلام(استاد بهراد اسدی)

Paris

انقلاب اسلامی ایران(استاد بهراد اسدی)

Paris

اخلاق اسلامی (استاد رجب نژاد)

Paris

Paris

انقلاب اسلامی ایران(استاد ابراهیمی)

Paris

اندیشه اسلامی2(استاد موسوی)

Paris

تاریخ تحلیلی صدراسلام(استاد بهنام اسدی)

Paris

اندیشه اسلامی2(استاد سکینه دوستداری)

Paris

دانش خانواده و جمعیت(استاد رجب نژاد)

Paris

مسابقه مجازی چهل سال عزت

Paris

اندیشه اسلامی 2(استاد علی نسب)

Paris

مسابقه مجازی نشانی بهشت(ویژه دانشگاهیان آموزشکده مشکین)

Paris

چهل سال عزت

Paris

Paris

انسان 250 ساله

مسابقات

در این بخش شما به مسابقاتی که به طور اختصاصی برای شما طراحی شده است دسترسی خواهید داشت. مسابقات در حقیقت یک آزمونهای آنلاین می باشند که در تاریخ و ساعت معین برگزار می شوند.

هیچ مسابقه ای درج نشده است