دین و معرفت
فرهنگ وسیاست
دانش و مهارت
فعالیتهای کلاسی دروس معارف

ورود به سامانه

فراموشی رمز عبور

بازگشت
زندگی در خوابگاه یکی از مهمترین دوره های تاثیر گذار در زندگی هر دانشجو می باشد. دورانی که می تواند در موفقیت زندگی هر کسی چه در دوران دانشجویی چه بعد از آن تاثیرگذار باشد. دورانی که جوان برای اولین بار زندگی مستقل را به نوعی درک می کند. زندگی خوابگاهی دورانی است که در ذهن بسیاری از دانشجویان ، خواهد ماند. مرحله‌ای نوین در زندگی دانشجویان که آنها را با تجربه‌های جدیدی آشنا می‌کند.