قرآن و معارف
فرهنگ وسیاست
مهارتهای عمومی
دروس فراگیرآزاد
دوره آموزشی ازدواج دانشجوئی
دوره آموزشی کارکنان نهاد
آموزشکده فرهنگ وسیاست
آموزشکده قرآن و معارف دینی
آموزشکده مهارتهای عمومی
کارگاههای آنلاین
دوره آموزشی اساتید
حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
سامانه مسابقات
سامانه آموزش عمره وعتبات دانشگاهیان
تشکل های دانشجویی
سامانه آموزشی ائمه جماعات
آموزشکده هنرو رسانه
مهارت های تخصصی
ازدواج
آموزشکده مهارت های کاربردی
مرکز آموزش مجازی کارکنان نهاد
  • مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان چیست ؟
  • آیین نامه آموزشی مرکز
  • پل ارتباطی :
  • 84222347 - 84222384
    دروس معارف:84222443
  • چگونه با مرکز همکاری کنم ؟
  • چگونه می توانم در سامانه ثبت نام کنم ؟
  • چگونه می توانم یک درس را بگذرانم ؟

گواهینامه آموزشی ، عمره دانشجویی، عتبات عالیات ، تبلت ، تلفن همراه ، و بسته های فرهنگی و ...