با جریان شناسی جنبش دانشجویی آشنا شوید

با جریان شناسی جنبش دانشجویی آشنا شوید

13 آذر 1395

به منظور ورود به درس اینجا را کلیک کنید.

جنبش دانشجویی چیست؟ تاریخچه این جنبش در ایران به چه زمانی بر می گردد؟‌ نقش دانشجویان در مبارزه علیه حکومت پهلوی چگونه بوده است؟‌ بعد از انقلاب اسلامی جنبش دانشجویی چگونه در کنار مردم نقش آفرینی نموده است؟ اهمیت جنبش دانشجویی چیست؟‌ این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر موضوعی بود که مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان را بر آن داشت که درس جریان شناسی جنبش دانشجویی را تولید نماید. این درس در سه جلسه به واکاوی و بررسی تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران می پردازد. مفهوم و تبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی، تقسیمات جنبش های دانشجوئی، آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی عناوین این جلسات می باشد. فراگیران می توانند علاوه بر آشنایی با جنبش دانشجویی گواهی پایان دوره این درس را نیز دریافت کنند.

ارسال نظرات

کد امنیتی:

درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir