مسابقه کتابخوانی با عنوان «ضیافت اندیشه رمضان» ویژه دانشگاهیان دانشگاه گیلان برگزار می گردد.

ضیافت اندیشه رمضان 97

11 خرداد 1397

مسابقه کتابخوانی با عنوان «ضیافت اندیشه رمضان» با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان از طریق سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان nahadg.ir برگزار می گردد.

شرایط و نحوه شرکت در مسابقه:

الف. شرکت برای عموم دانشگاهیان آزاد می باشد.

ب. بازه زمانی شرکت در مسابقه 96.3.10 لغایت 97.4.15 می باشد.

ج. جوایز فقط به شرکت کنندگان از دانشگاهیان دانشگاه گیلان اختصاص می یابد.

د. فقط دانشجویان گرامی می توانند از گواهی  این دوره در امور آموزشی استفاده نمایند.

ارسال نظرات

کد امنیتی:

درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir