درس

آشنائی با دکترین مهدویت-دوم (کد:20212)

درباره درس
این درس با تلاش جمعی از اساتید در 8 جلسه تهیه گردیده است این درس در ابتدا به تبیین قیام یمانی و سفیانی، ارتباط با حضرت و تکلیف شیعیان در زمان غیبت، مسئله رجعت، دجال، شهادت یا رحلت حضرت، رأفت امام پرداخته و در ادامه به بررسی جایگاه عقل و منابع اجتهاد در اسلام می پردازد
اطلاعات درس
آموزشکده
معارف و علوم قرآنی
تعداد جلسات
8
تعداد کاربران
3168
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • جلسه اول: تبین قیام یمانی و سفیانی
  • جلسه دوم: ارتباط با حضرت و تکلیف شیعیان در زمان غیبت
  • جلسه سوم: مسئله رجعت و اعتقاد به آن
  • جلسه چهارم: مسئله دجال و موضوع شهادت یا رحلت حضرت
  • جلسه پنجم: مسئله رافت امام ع و علت معرفی خشونت در اسلام
  • جلسه ششم: بررسی حقیقت علم و راه دستیابی به آن
  • جلسه هفتم: بررسی جایگاه عقل و منابع اجتهاد در اسلام
  • جلسه هشتم: کاربرد عبارت دکترین مهدویت
  • آزمون نهایی و شرکت در جلسه
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir