مهارتهای زندگی

مهارت های عمومی

 • تعداد کاربران:12235
 • تعداد جلسات: 22
 • مدت زمان دوره: 660 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:عناصر اصلی در تعریف خانواده و عوامل تقویت و تحکیم آن
 • جلسه دوم:خانواده مطهر و متعالی در قرآن
 • جلسه سوم:ویژگی های خانواده موفق
 • جلسه چهارم:ادامه بحث مؤلفه‌های خانواده موفق
 • جلسه پنجم: شيوه‌هاي برقراري ارتباط همسران
 • جلسه ششم: مهارت‌های سازگاری عاطفی و رفتاری
 • جلسه هفتم:مهارت‌های سازگاری، عاطفی و رفتاری
 • جلسه هشتم:تأثير نگاه پاك در زندگي آينده
 • جلسه نهم: تشخیص زمان ازدواج
 • جلسه دهم: مدیریت روابط با نامحرم
 • جلسه یازدهم:معيارهاي انتخاب‌هاي همسر
 • جلسه دوازدهم:تفاوت نگاه فردی و نگاه بر پایه زوجیت
 • جلسه سیزدهم: ادامه شناخت تفاوتهای روحی زن و مرد
 • جلسه چهاردهم: شناخت تفاوتهای روحی زنان
 • جلسه پانزدهم: عمیق نکری مردان و سطحی نگری زنان
 • جلسه شانزدهم:تفاوت‌های مدیریت خانواده و مدیریت اقتصادی
 • جلسه هفدهم:کنترل و مدیریت هزینه‌ها
 • جلسه هجدهم:اصلاح الگوی مصرف
 • جلسه نوزدهم:کنترل معیارهای زندگی متناسب با سطح درآمد
 • جلسه بیستم: مباحث کلی تربیت اسلامی
 • جلسه بسیت و یکم: آشنایی با دوران های تربیتی
 • جلسه بیست و دوم:مباحث مربوط به کنترل جمعیت و مسئله زاد و ولد
 • جلسه پایانی: پايان دوره و فارغ التحصيلي
 • صدور گواهي پايان درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما