درس

مهارتهای زندگی

درباره درس
- بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
22
تعداد کاربران
11273
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
154
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:عناصر اصلی در تعریف خانواده و عوامل تقویت و تحکیم آن
 • جلسه دوم:خانواده مطهر و متعالی در قرآن
 • جلسه سوم:ویژگی های خانواده موفق
 • جلسه چهارم:ادامه بحث مؤلفه‌های خانواده موفق
 • جلسه پنجم: شيوه‌هاي برقراري ارتباط همسران
 • جلسه ششم: مهارت‌های سازگاری عاطفی و رفتاری
 • جلسه هفتم:مهارت‌های سازگاری، عاطفی و رفتاری
 • جلسه هشتم:تأثير نگاه پاك در زندگي آينده
 • جلسه نهم: تشخیص زمان ازدواج
 • جلسه دهم: مدیریت روابط با نامحرم
 • جلسه یازدهم:معيارهاي انتخاب‌هاي همسر
 • جلسه دوازدهم:تفاوت نگاه فردی و نگاه بر پایه زوجیت
 • جلسه سیزدهم: ادامه شناخت تفاوتهای روحی زن و مرد
 • جلسه چهاردهم: شناخت تفاوتهای روحی زنان
 • جلسه پانزدهم: عمیق نکری مردان و سطحی نگری زنان
 • جلسه شانزدهم:تفاوت‌های مدیریت خانواده و مدیریت اقتصادی
 • جلسه هفدهم:کنترل و مدیریت هزینه‌ها
 • جلسه هجدهم:اصلاح الگوی مصرف
 • جلسه نوزدهم:کنترل معیارهای زندگی متناسب با سطح درآمد
 • جلسه بیستم: مباحث کلی تربیت اسلامی
 • جلسه بسیت و یکم: آشنایی با دوران های تربیتی
 • جلسه بیست و دوم:مباحث مربوط به کنترل جمعیت و مسئله زاد و ولد
 • جلسه پایانی: پايان دوره و فارغ التحصيلي
 • صدور گواهي پايان درس
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir