اصول هفتگانه امام خمینی ره

فرهنگ و سیاست

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:3405
  • تعداد جلسات: 5
  • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

اصول هفتگانه امام خمینی ره

داستان این دوره:

در این درس اصول 7گانه امام خمینی (ره)در 5 جلسه به تبیین اصول سیاست های امام راحل می پردازند

مقام معظم رهبری در این درس با برشمردن 7 اصل از اصول حرکت امام خمینی (ره)، مسیر حرکتی آن بزرگوار را تبیین می فرمایند.

سرفصل و جلسات:

  • اصول هفت گانه امام خمینی (ره)
  • جلسه اول : آثار تحریف امام خمینی(ره)
  • جلسه دوم : آثار تحریف امام خمینی (ره) بخش دوم
  • جلسه سوم : رابطه و اعتماد امام با مردم
  • جلسه چهارم: اندیشه امام در مواجهه با غرب
  • جلسه پنجم : مخالفت امام خمینی با جبهه استکبار
  • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما