گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 1

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:78
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 1

داستان این دوره:

این درس توسط  حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در7جلسه تهیه گردیده و به موضوع جریان روشنفکری در ایران معاصر می‌پردازد

سرفصل و جلسات:

 • آشنایی کلی باجریان های فکری موثر در ایران
 • مفاهیم کلی جریان شناسی روشنفکری دینی
 • علل و انحطاط تمدن اسلامی
 • آشنایی با مدرنیته، آثار و دستاوردها(قسمت اول)
 • آشنایی با مدرنیته، آثار و دستاوردها(قسمت دوم)
 • مبانی مقدماتی روشنفکری ایرانی اسلامی
 • آشنایی با جریان های روشنفکری در ایران( قسمت اول)
 • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما