سیری درنهج البلاغه-دوم(کد:20602)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:5822
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 55
 • ثبت نام : رایگان

سیری درنهج البلاغه-دوم(کد:20602)

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام کمالی قمی در 5 جلسه به توضیحاتی پیرامون کتاب "سیری در نهج البلاغه" می‌پردازد در این درس استاد به بررسی معنای صحیح تقوا در نهج البلاغه، فلسفه زهد از نظر اسلام و همینطور ارتباط انسان با دنیا از منظر قرآن و نهج‌البلاغه پرداخته است. همچنین تفاوت بین رهبانیت و زهد، خودزیانی و خودفراموشی در نگاه استاد مطهری را نیز بیان می‌نماید.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: معنای صحیح تقوا از نظر نهج البلاغه
 • جلسه دوم: تفاوت بین رهبانیت و زهد از دیدگاه شهید مطهری
 • جلسه سوم: فلسفه زهد از نظر اسلام
 • جلسه چهارم: ارتباط انسان و دنیا از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
 • جلسه پنجم: بیان موضوع خود زیانی و خود فراموشی در نگاه استاد مطهری
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما