آشنایی با جریانهای ادبی ایران معاصر

هنر و رسانه

 • استاد:استاد محمدرضا سرشار
 • تعداد کاربران:2793
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

آشنایی با جریانهای ادبی ایران معاصر

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • انواع مکاتب‌ و رویکردهای داستان‌نویسی(بخش اول)
 • انواع مکاتب‌ و رویکردهای داستان‌نویسی(بخش دوم)
 • غلبه برخی رویکردهای ادبی در ایران
 • احیای ادبیات اسلامی بعد از انقلاب اسلامی
 • اصول و مبانی جریان واقعیت‌گرایی اسلامی
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما