درس

نسبیت یا ثبات در اخلاق (کد:21002)

درباره درس
این درس توسط دکتر مجتبی مصباح در 8 جلسه ارائه گردیده در این درس استاد به اهم مباحث فلسفه اخلاق می پردازد. مباحثی مانند نسبیت‌گرایی و مسائل پیرامون آن، دیدگاه پزیتیویست‌ها و شهودگرایان از جمله مباحثی است که با آن پرداخته‌اند
اطلاعات درس
آموزشکده
معارف و علوم قرآنی
تعداد جلسات
8
تعداد کاربران
551
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • درس اول: نسبیت گرایی فردی و اجتماعی
  • درس دوم: اصل تساهل
  • درس سوم: معضلات نسبیت گرایی هنجاری
  • درس چهارم: چگونگی ساخت قواعد اخلاقی
  • درس پنجم: نظریه عقل عملی کانت
  • درس ششم: دیدگاه پوزیتیویست‌ها درباره گزاره‌های اخلاقی
  • درس هفتم: بررسی نظرات شهودگرایان درباره ارزش‌های اخلاقی
  • درس هشتم: اثبات پذیری حسن و قبح افعال اخلاقی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir