حیات پاکان 1

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:4319
 • تعداد جلسات: 12
 • مدت زمان دوره: 360 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 13
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

حیات پاکان به بررسی زندگی ائمه هدات امام علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام  که در کشور عراق مدفون هستند پرداخته است..

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: زندگانی امام علی(علیه السلام)؛ از ولادت تا خلافت
 • جلسه دوم: زندگانی امام علی(علیه السلام)؛ از خلافت تا شهادت
 • جلسه سوم: زندگانی امام حسین(علیه السلام)؛ از ولادت تا امامت
 • جلسه چهارم: زندگانی امام حسین(علیه السلام)؛ دوران امامت
 • جلسه پنجم: زندگانی فردی امام کاظم(علیه السلام)
 • جلسه ششم: زندگانی سیاسی امام کاظم(علیه السلام)
 • جلسه هفتم: زندگانی فردی امام جواد(علیه السلام)
 • جلسه هشتم: زندگانی سیاسی و فرهنگی امام جواد(علیه السلام)
 • جلسه نهم: زندگانی فردی امام هادی(علیه السلام)
 • جلسه دهم: زندگانی سیاسی امام هادی(علیه السلام)
 • جلسه یازدهم: زندگانی فردی و اجتماعی امام عسکری(علیه السلام)
 • جلسه دوازدهم: زندگانی سیاسی و فرهنگی امام عسکری(علیه السلام)
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما