درس

حکومت فرزانگان

درباره درس
اطلاعات درس
آموزشکده
فرهنگ و سیاست
تعداد جلسات
13
تعداد کاربران
2111
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
29
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • جلسه اول - مبانی نظام سیاسی
 • جلسه دوم - اندیشه سیاسی اسلام
 • جلسه ی سوم-انواع حکومت
 • جلسه چهارم-مشروعیت در نظام سیاسی
 • جلسه ی پنجم-مشروعیت حاکمیت فقیه جامع الشرایط
 • جلسه ی پنجم (بخش دوم)-ولایت سیاسی فقیه
 • جلسه ششم-نظرات شخصیتهای معاصر در باب ولایت فقیه
 • جلسه ی هفتم:نظر فقهای معاصر در باب ولایت فقیه
 • جلسه ی هشتم-حکم حکومتی و مقدمات اثبات ضرورت ولایت فقیه
 • جلسه ی هشتم (بخش دوم)- ادامه مقدمات اثبات ضرورت ولایت فقیه
 • جلسه ی نهم- بررسی آیات و روایات در مورد ولایت فقیه
 • جلسه ی دهم- بررسی شبهات ولایت فقیه
 • جلسه ی یازدهم
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir