حق،تکلیف و آزادی (کد:20401)

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:1741
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

حق،تکلیف و آزادی (کد:20401)

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام جوان آراسته در 8 جلسه به حقوق انسان در اسلام می پردازد در این درس به بحث انسان و حقوق او، حق طبیعی و رابطه حق و تکلیف از منظر اسلام به همراه نمونه‌هایی از حقوق را بررسی خواهیم نمود.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: جامعیت نگاه اسلام به انسان و حقوق او
 • جلسه دوم: مبنای حق بودن و حق داشتن
 • جلسه سوم: مسئله ی حقوق طبیعی در اسلام
 • جلسه چهارم: عدالت و تساوی
 • جلسه پنجم: آزادی در ابعاد مختلف
 • جلسه ششم: رابطه ی حق و تکلیف در نظام حقوقی اسلام
 • جلسه هفتم: مصادیق و نمونه‌‎های حقوق1 (حق حیات)
 • جلسه هشتم: مصادیق و نمونه‌‎های حقوق2 (حق امنیت)
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما