تفکر جدایی دین از سیاست (کد:20213)

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:8634
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

تفکر جدایی دین از سیاست (کد:20213)

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر محمد جواد نوروزی در 7 جلسه بیان گردیده است هدف از تدریس این درس تعریف و تبیین مفهومی واژه فلسفه سیاست و آشنایی با روش‌شناسی و نحوه پژوهش در این حوزه اندیشه سیاسی است و در آن به مباحثی مانند جدایی دین از سیاست، سکولاریسم و طبقه بندی حکومت از دید قرآن می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تعریف و تبیین مفهومی واژه فلسفه سیاست
 • جلسه دوم: روش‌شناسی و شیوه پژوهش در حوزه اندیشه سیاسی
 • جلسه سوم: قلمرو دین و اندیشه جدایی دین از سیاست
 • جلسه چهارم: مؤلفه‌ها و بنیادهای فکری سکولاریزم
 • جلسه پنجم: سکولاریسم و جهان اسلام
 • جلسه ششم: حریم خصوصی و عمومی در اسلام
 • جلسه هفتم: طبقه بندی حکومت بر معیار قرآن
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما