آشنائی با امام شناسی (کد:20205)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:19390
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

آشنائی با امام شناسی (کد:20205)

داستان این دوره:

در این درس دکتر خسروپناه در 5 جلسه به بحث امام شناسی می پردازد دراین درس به بحث امامت از جوانب مختلفی چون تبیین، اثبات، دلایل حقانیت امام از منظر شیعه، تعریف عصمت و تفاوت آن با عدالت پرداخته و در نهایت به اثبات ولایت امیرالمومنین (ع) بطور خاص بیان می‌گردد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تبیین، اثبات و دفاع از امامت
 • جلسه دوم: دلایل حقانیت امام از منظر شیعه
 • جلسه سوم: تعریف جامع عصمت؛ تفاوت عصمت و عدالت
 • جلسه چهارم: علم امام، راه‌های اثبات امامت امام
 • جلسه پنجم: ادلۀ اثبات امامت اهل‌بیت به طور عام و اثبات ولایت امیرالمومنین به طور خاص
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما