آشنائی با امام شناسی (کد:20205)

معارف و علوم قرآنی

  • تعداد کاربران:14933
  • تعداد جلسات: 5
  • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0

آشنائی با امام شناسی (کد:20205)

داستان این دوره:

در این درس دکتر خسروپناه در 5 جلسه به بحث امام شناسی می پردازد دراین درس به بحث امامت از جوانب مختلفی چون تبیین، اثبات، دلایل حقانیت امام از منظر شیعه، تعریف عصمت و تفاوت آن با عدالت پرداخته و در نهایت به اثبات ولایت امیرالمومنین (ع) بطور خاص بیان می‌گردد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تبیین، اثبات و دفاع از امامت
  • جلسه دوم: دلایل حقانیت امام از منظر شیعه
  • جلسه سوم: تعریف جامع عصمت؛ تفاوت عصمت و عدالت
  • جلسه چهارم: علم امام، راه‌های اثبات امامت امام
  • جلسه پنجم: ادلۀ اثبات امامت اهل‌بیت به طور عام و اثبات ولایت امیرالمومنین به طور خاص
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما